Decidim Ripollet

Diversos col·lectius socials i polítics de Ripollet i persones properes a aquests, veiem la necessitat d’anar més enllà de la pròpia organització i començar a construir una candidatura rupturista aglutinadora del màxim d’agents polítics, socials i personals, que impugni el model de ciutat actual, que contribueixi a apoderar la ciutadania i que esdevingui una eina al seu servei i al dels moviments socials.

El model de ciutat imposat des de fa 35 anys per l’Ajuntament i impulsat per les empreses constructores i de serveis, ens han portat a un Ripollet esgotat territorialment, empobrit, mal comunicat, amb pocs recursos i idees per rellançar-lo econòmica i socialment i amb greus mancances democràtiques que  ens llasten en l’arbitrarietat i el despotisme.

Tot i això, o precisament com a conseqüència, som moltes les persones que a Ripollet ens associem, ens organitzem i treballem des de diferents àmbits: cultural, social, juvenil, veïnal o polític, per tal d’esdevenir motor de canvi i transformació social del nostre poble, empenyent els polítics del sistema a posicionar-se en qüestions que mai fins ara s’havien plantejat.

Considerem que es donen les condicions objectives per a què aquesta candidatura rupturista i àmplia esdevingui alternativa al model propugnat per l’equip de govern del nostre Ajuntament, i que és una veritable oportunitat per a què a Ripollet arribi a les institucions una manera diferent d’entendre i fer política al servei de la ciutadania donat, a més, que l’administració local és la més propera.

 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ POLÍTICA

Creiem necessari identificar els principis que defineixen un projecte rupturista a Ripollet per tal que la candidatura unitària esdevingui una eina al servei de les lluites i els moviments populars, que promogui una democràcia directa i activa per tal de retornar el poder de decisió a les persones, que obligui a la transparència de la candidatura i al compromís ètic dels representants…

I emplacem els altres espais polítics, socials i personals amb voluntat de sumar en aquesta candidatura rupturista a assumir com a propis aquests principis tan d’ètica política com de formes d’intervenció política.

  • Per tal d’evitar la professionalització de la política, la candidatura redactarà un codi ètic que definirà el compromís dels representants: la limitació de sous i mandats dels càrrecs retribuïts, l’abolició de dietes i privilegis, la rotació en les llistes…
  • En cap cas els representants sense dedicació exclusiva o parcial rebran cap tipus de compensació econòmica per la seva tasca; els ingressos institucionals seran destinats als moviments i les lluites socials.
  • Aquest codi ètic es farà públic i el seu incompliment comportarà la revocació de la persona.
  • La candidatura ha de ser una eina al servei dels moviments socials, sense monopolitzar-los ni absorbir-los en la dinàmica institucional, sense condicionar ni neutralitzar les lluites al carrer. Ha de ser un canal per traslladar les demandes i decisions dels moviments populars directament a la institució, sense establir-hi relacions de poder. Ha de promoure l’autoorganització i el retorn del poder de decisió a les persones. Ha d’establir mecanismes dins el ROM (Reglament Orgànic Municipal) de participació popular tan en la presa de decisions com en el rendiment de comptes o als Plens municipals.
  • La candidatura ha d’assumir dins la institució la tasca de fer-la transparent a la ciutadania, donant a conèixer la gestió i els comptes de l’ajuntament. Ha de promoure la realització d’una auditoria econòmica i de gestió per donar a conèixer la realitat de l’Ajuntament i els Patronats Municipals i acabar amb l’opacitat institucional. De la mateixa manera ha de dirigir els seus esforços a la municipalització de tots els serveis en mans de la gestió privada.
  • La candidatura lluitarà per la justícia ambiental, tot defensant el tancament de l’Ecoparc- 2 i recolzant una nova política de gestió dels nostres residus que ens acosti al model de ciutat de residu zero. Per protegir i millorar el poc patrimoni i els escassos recursos mediambientals de què disposa el municipi. I per la justícia social, tot treballant pel rescabalament dels drets socials: pel dret a l’habitatge, a l’ocupació, a l’accés universal a la sanitat pública…
  • La candidatura promourà un model cultural i esportiu autogestionat. L’ajuntament no ha d’interferir ni ser obstacle per als moviments culturals i esportius en qualsevol de les seves expressions.
  • La cultura i la llengua catalanes constitueixen uns dels signes d’identitat col·lectiva més importants de Catalunya, i han de ser el fonament per aconseguir una més gran cohesió social i fer de Ripollet un poble cohesionat, acollidor i obert. A més volem que sigui un Ripollet respectuós amb totes les cultures i llengües presents al municipi.
  • Davant un escenari de potencial ruptura democràtica amb l’estat, considerem que qualsevol candidatura municipal que vulguem construir en clau rupturista no pot dubtar davant la defensa del dret a decidir-ho tot com a instrument de democràcia real i de poder popular.

 

Noticies recents de la web de Decidim