Compromís per Cerdanyola

Una altra Cerdanyola és possible!

El Compromís per Cerdanyola (COMPROMISxC) és un espai polític impulsat per col·lectius i persones d’esquerres de Cerdanyola que, des d’una perspectiva crítica i dissident amb l’injust ordre econòmic, polític i social dels nostres dies, apostem per construir alternatives a la política dels partits tradicionals amb idees valentes i desacomplexades, amb propostes compromeses amb Cerdanyola.

 

L'any 2019 es van presentar sota la candidatura de Guanyem Cerdanyola, per la qual van obtenir 3 regidors a l'Ajuntament de Cerdanyola.

1.Defensem els serveis públics i de gestió pública. Estem en desacord amb les privatitzacions dels serveis públics. Considerem que aquests són drets de les persones i creiem que amb els drets no es pot fer negoci. La privatització dels serveis públics significa empitjorar i encarir el servei, atemptar contra les condicions laborals dels i les treballadores i conculcar d’alguna manera una part dels drets de les persones.

2. Una altra manera de fer política. Entesa com un servei a la comunitat i a favor del progrés social. Encaminada a fomentar la convivència, el rigor, la honestedat, la transparència i la co-rresponsabilitat ciutadana. Que rebutja els personalismes i el nepotisme. Feta des del treball en equip i la participació de la ciutadania.

3. No som professionals de la política, ni ho volem ser. Si la política l’entenem com un servei a la comunitat, si nosaltres volem fer política des de la comunitat, no té sentit que esdevinguem professionals de la política. Per això apostem per mesures com la rotació de càrrecs, la no remuneració de càrrecs electes, el treball en equip, i les assemblees veïnals.

4. Practiquem unes dinàmiques internes de presa de decisions de tipus horitzontal, sense jerarquies. Practiquem les formes de democràcia directa. Les assemblees són les eines més importants per fer realitat la participació i per a prendre decisions.

5. Volem construir i transformar la societat cerdanyolenca des dels més proper, des dels seus barris, fent valer la màxima de “pensar globalment i actuar localment”. Però ens impliquem amb els moviments socials internacionals, practiquem la solidaritat entre pobles i comunitats de manera recíproca, intercanviem experiències més enllà del nostre àmbit local. Som conscients que no és possible un món més just si no treballem per fer-lo possible cada dia al nostre voltant.

6. Defensem els valors propis de l’esquerra alternativa. Els valors d’alliberament personal i col·lectiu, i els que provenen de les noves sensibilitats i dels nous corrents de pensament crític com l’ecologia, el feminisme, el pacifisme, l’independentisme... Defensem un model de justícia social, de qualitat de vida i de democràcia participativa.

7. Proposem alternatives ciutadanes. Estem treballant perquè el nostre programa inclogui propostes en favor d’una ciutat integradora i socialment igualitària, solidària i respectuosa amb les persones i el medi. Un programa que promourà la nostra cultura i la identitat nacional catalana, així com la integració activa en condicions dignes i amb plens drets de les persones que s’incorporin a la nostra comunitat.

8. La participació de la ciutadania en la vida política i en la presa de decisions serà un eix vertebrador del nostre programa. Volem impulsar i posar en pràctica mecanismes per tal que la societat civil, més enllà de dipositar el seu vot cada quatre anys, s’impliqui activament en els assumptes comuns. La participació no s’acaba només en la recollida de les opinions, sinó en la capacitat de decidir de la ciutadania en tot allò que ens afecta.

9. La participació en les institucions és entesa com una eina més de transformació social. Tenir representativitat en les institucions no és una finalitat en si mateixa, sinó un mitjà més, entre altres, per a la transformació social.

10. La implicació amb els moviments socials és una peça clau de la nostra manera de fer política. Bona part de la nostra pràctica política es fa des del carrer, a la vora de la ciutadania i les entitats, implicant-nos en el teixit associatiu, colze a colze amb els moviments socials.

Noticies recents de la web de Compromís per Cerdanyola

Noticies recents de la web de Guanyem cerdanyola