Les CAV reclamem més connexions i més inversions en transport públic

Des de les Candidatures Alternatives del Vallès reclamem que el transport públic sigui pensat en el seu conjunt i no sols mirant cap Barcelona.

Des de les CAV volem aprofitar les recents informacions sobre els canvis en la tarifació del transport públic de 18 municipis inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per recordar la necessitat de més inversió i millor planificació en el transport públic.

Els desplaçaments dins la comarca arrosseguen deficiències tant en instal·lacions com en el planejament i la connexió entre els municipis de la comarca és una mancança llargament reivindicada. També ha suposat un impediment per potenciar el transport públic dins la comarca la separació d’aquesta en múltiples zones tarifaries.  Per exemple, essent l’única comarca amb dues capitals, i tot i la seva proximitat entre si, aquestes dues es troben en zones diferents i existint de Montcada a Vacarisses – municipis de la mateixa comarca- fins a 4 zones. Tot i les informacions esglaonades que indiquen que aquest fet, a priori, no es veurà agreujat d’ara endavant amb l’anunciada inclusió de nous municipis a la z1 que inclou als municipis vallesans de Badia, Barberà, Cerdanyola, Sant Cugat i Ripollet no queda concretat com es produirà aquesta doble zona segons origen i destí. Una informació que arriba per sorpresa a la major part de la ciutadania i persones usuàries del servei i amb moltes incògnites.

Aquests canvis no venen sols i és que hi ha una repercussió sobre els municipis que s’integren a aquesta primera corona què és l’activació d’un tribut metropolità que significarà un increment de l’IBI a partir del juny de 2019. Aquest tribut no s’aplicava fins al moment precisament per les grans diferències de transport que hi ha entre uns i altres municipis. El que evidencia que només té sentit que sigui començat a recaptar quan les xarxes de transport siguin equivalents. Això no obstant, aquestes inversions no estan ni plantejades i se sumen als múltiples serrells de tota l’operació i queden qüestions importantíssimes per tancar com els efectes que tindrà tot plegat pels usuaris de la targeta rosa.

A més a més cal afegir els problemes de transparència amb les diferents mesures. No només es dóna la informació de forma parcial – generant múltiples incògnites a la població- sinó que s’amaga el calendari real i complet, fet, que només és justificat per un interès electoralista. Una manca de transparència a la qual TMB ja ens té acostumats i la integració de nous municipis hauria de ser el moment idoni per augmentar la transparència i ser clars, i no per engreixar una organització opaca.

Alhora cal afegir, un debat més que desperta tot plegat i és el dels ens supralocals. Davant una mancança de planificació des de la Generalitat és AMB qui pren la iniciativa. Fet que es contraposa amb el procés de la redacció del pla de mobilitat del Vallès on hi ha dos consells comarcals amb incidència mínima sobre aquest. Davant les absències, davant d’un únic espai més enllà de la Generalitat amb competències ens trobem una única potenciació: la Gran Barcelona. És evident que la visió metropolitana és important, però no es pot ignorar les potencialitats i vincles del Vallès. La mobilitat no és un fet aïllat i té efectes i inèrcies sobre la vida de les persones, el territori, en l’economia i en aspectes de sostenibilitat i salut.

Entendríem tot plegat com un replantejament que comportés altres canvis com millores de connectivitat, inversions en instal·lacions i una bona xarxa de nodes de connexió, manteniment i reduccions dels temps dels desplaçaments, però sobre la taula només hi ha qüestions que, sense oferir canvis substancials en el servei, canvien amunt i avall els preus.

Seguim necessitant un model de transport públic que vagi més enllà de ser pensat per anar i tornar de Barcelona i això no pot passar per pedaços sinó per un repensament global i conjunt