Les Candidatures Alternatives del Vallès continuem fent feina a la comarca

Tot i els canvis en l’espai polític supramunicipal les candidatures seguirem fent feina conjunta en la defensa del territori, a l’àmbit sociosanitari i treballar en barris amb problemes de serveis i manca d’inversió pública.

Aquest mandat no totes les Candidatures Alternatives de la comarca compartim paraigua espai polític supramunicipal, algunes candidatures formen part de la coalició de CUP-Amunt i d’altres s’han presentat només al seu municipi, com són les candidatures de confluència conformades des de COP-Ripollet i AEBadia.
No obstant, des de les CAV hem treballat per tal de reubicar, més enllà dels àmbits institucionals supramunicipals, com seguim compartint, coordinant i potenciant la tasca política a la comarca. Després de les eleccions hem realitzat diverses trobades que han conclòs amb la reorganització per millorar la coordinació i potenciar la lluita contra el canvi climàtic des de la comarca, la defensa del territori, la defensa i la proposta en l’àmbit sociosanitari i l’estudi dels barris invisibilitzats a la comarca. Treballarem conjuntament per visibilitzar i donar una resposta de lluita comarcal en els diferents subàmbits per combatre la crisi climàtica. La defensa del territori i la mobilitat sostenible han estat dos dels principals elements de lluita de les CAV al llarg de la seva existència (lluita en defensa del territori, contra abocadors, alternativa viaria, etc.), molt vinculat, evidentment, a entitats ecologistes del territori. Aquests elements queden englobats dins la lluita contra la crisi climàtica i per a la transició ecològica, on a més d’elements de defensa del territori i mobilitat cal afegir els efectes de la contaminació sobre la salut pública, així com els efectes sobre les desigualtats socials. Un àmbit de lluita que tot i tenir efectes globals requereix accions i actuacions locals per tenir èxit i on l’àmbit municipal esdevé absolutament necessari. No volem deixar de banda donar resposta a l’àmbit sociosanitari, que ja fa molts anys que pateix molts dèficits degut a les retallades i la manca del desplegament necessari per la comarca. Alhora per combatre desigualtat socials, amb propostes inclusives a tota la comarca.

Seguirem treballant per coordinar esforços, per a elaborar i oferir propostes alternatives al model territorial, polític, social i ecològic que s’imposa en la nostra comarca.