Comunicat de les Candidatures Alternatives del Vallès sobre la participació electoral de les candidatures que l’integren

L’any 2002 diferents candidatures municipals d’esquerres del Vallès occidental vam decidir començar a treballar de forma conjunta per tal d’establir una xarxa política comuna per a articular la feina que es feia a la comarca per part de candidatures amb característiques similars. Des d’aquell any les candidatures que en cada moment hem integrat les CAV hem buscat la manera d’organitzar-nos per tal de posar en comú prioritats la qual cosa ha estat diferent cada mandat, cap d’ells repetint la nostra organització de Vallès i supralocal de forma idèntica. Des d’una premissa clau centrada en l’autonomia local de cada candidatura, partint que som grups polítics diferents, i que cadascú respon a la seva pròpia assemblea.

L’any 2007 va ser el primer any que les CAV van concórrer sota un mateix paraigua supralocal, el qual per cada mandat ha tingut canvis pel que fa a les candidatures integrants o el format del paraigua. És el primer pas d’aquestes candidatures pel consell comarcal, representació que s’ha mantingut des de llavors, potenciant sempre la transparència i la rotativitat dels electes.

Durant el 2015 el paraigua supralocal va ser el de CUP-PA i es va incrementar notablement el nombre de candidatures membres de les CAV. La representació al consell comarcal va créixer fins a 5 consellers i amb representació a la diputació pel partit judicial de Sabadell. Durant aquest mandat s’ha seguit la tasca posada en marxa durant els anys anteriors: de denúncia, aixecar catifes, transparència i qüestionament de les mateixes institucions supralocals.

Aquest mandat no totes les candidatures alternatives de la comarca compartirem paraigua supralocal, algunes candidatures formaran part del paraigua de CUP-Amunt i d’altres es presentaran només al seu municipi, com són Decidim Ripollet i Totes fem Badia, derivat del procés intern de confluència. És un nou canvi en la història de les CAV que ens posa nous reptes que encararem conjuntament i de forma assembleària durant els mesos vinents, centrant-nos en com seguim compartint i coordinant la tasca política a la comarca. Una comarca que malauradament segueix amenaçada de forma constant per un quart cinturó que segueix planejant-la, una manca d’inversions en infraestructures ferroviàries i a la que li cal seguir reivindicant la seva singularitat i rellevància al marc territorial actual.

Coordinació de les Candidatures Alternatives del Vallès