Sobre la moció en relació a les cases d’apostes, el joc en línia i mesures per a la prevenció davant la ludopatia

El passat ple comarcal des del grup de les CAV – CUP vam presentar i aprovar una moció en relació a les cases d’apostes, el joc en línia i mesures per a la prevenció davant la ludopatia. Amb la voluntat que el govern del consell comarcal exerceixi el seu paper de centralitat comarcal per tal d’empènyer políticament perquè els diferents municipis en la mateixa direcció.

Creiem que les administracions tenen un paper cabdal en diferenciar les cases d’apostes de les ofertes d’oci en tots els seus àmbits. Des de la col·locació d’aquests centres, la publicitat d’aquests, i l’avís de possibles efectes sobre la salut.

Hi ha 796.331 usuaris actius a les cases d’apostes, segons l’últim Informe Trimestral del Mercat del Joc En línia, un 25,47% més que en el mateix segment de 2017. No només correspon a les apostes esportives, també a pòquer, casino i bingos virtuals. Fins a setembre de 2017, els operadors van gastar més de 140 milions d’euros a promocionar-se. A Espanya hi ha més de mig centenar d’empreses amb llicència en el negoci en línia i presencial. Aquest informe també apunta les dades de la Direcció General d’ordenació del joc que facilita les xifres invertides en apostes, les quals han batut totes les expectatives arribant als 1501,27 milions d’euros en jocs en línia, certificant així que l’increment s’ha produït en el moment que les cases d’apostes han arribat als barris treballadors.

El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental en les classificacions mèdiques i psicològiques. Consisteix en la pèrdua del control del comportament en relació al joc que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones com a problemes acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc.
Es tempta a la classe treballadora, que té dificultats per accedir a un treball estable donat l’enorme atur crònic, al fet que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No és estrany que en els barris i localitats on menys renda hi ha, sigui on les polítiques neoliberals més efectes negatius causin a través de les cases d’apostes. Aquestes afecten especialment la joventut, on la falta d’expectatives i d’un futur estable és el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides d’adrenalina on aconseguir diners sense esforç. Cal remarcar
que la població que més consumeix en aquests establiments són joves d’entre 18 i 45 anys i la comarca no és una excepció.

Per això en la nostra proposta demanen, entre d’altres, que es reguli la publicitat per tal de fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, que es limiti l’obertura de cases d’apostes físiques, es prohibeix les terminals d’apostes de joc en salons de joc, bingos, casinos i bars o establiments de restauració, s’augmenti impostos al joc i es modifiqui des dels municipis ordenances per tal d’introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals d’apostes en espais freqüentats per infància i adolescència.

http://www.ccvoc.cat/fitxer/5591/6.1%20Moci%C3%B3%20CUP-PA%20CAV.pdf