Carles Escolà (COMPROMISxC) serà el primer conseller comarcal de les Candidatures Alternatives del Vallès aquesta legislatura

El regidor cerdanyolenc Carles Escolà, portaveu del Compromís per Cerdanyola (COMPROMISxC), serà el primer conseller comarcal de les CAV aquesta legislatura. El proper divendres 22 de juliol Escolà prendrà possessió del càrrec, que ocuparà durant un any seguint la política de rotacions acordada per les Candidatures Alternatives del Vallès.

Des de les CAV es recorda que els Consells Comarcals, tot i ser una bona eina teòrica, són institucions buides de competències, creades a partir d’un interès polític i no de les necessitats de la ciutadania. De fet, no tenen recursos propis, tots els són transferits per la Generalitat, però en canvi sí que generen una elevada despesa que corre a càrrec dels impostos que paguem tots els ciutadans. Actualment gestionen ben poques competències, no sempre de manera eficient i de vegades de manera simbòlica. Tot plegat suposa una elevada càrrega pressupostària per les despeses de personal i infraestructures que suposen i per les assignacions als consellers, que mai no són nominals i que suposen sobresous lliures d’impostos als que tenen com a regidors. Cal veure els Consells Comarcals més com a entitats polítiques al servei dels professionals de la política que els permeten aquests sobresous, que com a institucions que responguin al servei i al interès dels ciutadans. Sovint també esdevenen llocs de treball per a persones properes als partits que els governen quan aquests han de deixar un càrrec i necessiten un lloc per a no fer el que caldria, tornar a la seva professió.

En aquest sentit, el nou conseller comarcal de les CAV, seguint el codi ètic de la coalició alternativa, no rebrà cap remuneració per aquesta activitat i el recursos que li siguin assignats per l’ens comarcal es destinaran a sufragar les despeses d’activitat política de les Candidatures Alternatives del Vallès i a donar suport a projectes que reverteixin en el bé comú de la ciutadania de la comarca.