Breu del plenari del consell comarcal gener 2019

El dijous passat es va realitzar el primer plenari comarcal del 2019 en que probablement algunes de les informacions a destacar eren dins d’informacions de presidència.

Volem destacar els mapes comarcals que s’han realitzat des de la comarca com són el de serveis d’economia social i solidària i per en contra la pobresa.

Volem precisament valorar que compartim la necessitat d’aquests mapes, però qüestionem que ens quedem en aquest primer pas. Si bé compartim de ple l’objectiu que anuncia el catàleg “divulgar i fer créixer la xarxa d’economia social comarcal impulsant noves idees tot i consolidant l’existent, per a que la comarca del Vallès Occidental continuï sent referent de valors socials i solidaris.” ens sembla que no respon a la realitat del mapa en que s’inclou  17 serveis o punts que fonamentalment són ajuntaments o serveis institucionals. Creiem que es desaprofita el mapa i manca una visió del cooperativisme real, de veure quin és el teixit real i consolidat a la comarca que permeti visibilitzar la realitat.

I de la mateixa manera ens passa amb els recursos contra la pobresa. Creiem, que de nou, tot i fer un desplegament més ampli de recursos, desaprofiten el llançament d’un mapa tant important com aquest, per introduir majoritàriament referents institucionals, empreses del tercer sector vinculades a l’administració i entitats religioses també vinculades. Obviant doncs, recursos no institucionals com les diferents PAH del territori així com altres propostes consolidades com poden ser Autogestió de la PAH de Sabadell, per posar un exemple.

Dels temes que entraven a votació, destacar que es va aprovar de nou l’encàrrec de gestió relatiu a l’Oficina Comarcal d’habitatge per a l’exercici 2019, un servei que creiem cal explorar com donar potencialitat i sobretot coneixement estès arreu de la comarca, ja que tot i rebre més de 2.290 consultes a atenció ciutadana el 63% es produeixen per via telemàtica i encara són molts pocs els serveis de la borsa de lloguer assequibles, ja que només s’ha realitzat 1 únic contracte nou durant l’any 2018. I també el pla comarcal de gestió energètica social del vallès occidental 2019-22 que creiem que pot ser un bon primer pas per la comarca en aquest àmbit.