Breu del ple del Consell Comarcal del VOc. del 20 de juliol del 2017

Ahir 20 de juliol, tercer dijous del mes, va ser el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental.  Per l’existència de diferents plens municipals a la comarca el del consell va començar més d’hora del previst a la programació anual, començant a quarts de quatre.

 

Després de les informacions de presidència es va procedir al debat sobre el salari mínim del consell comarcal, establert en 15.000 euros anuals bruts. Aquest és un pas endavant, ja que s’introduirà a tots els plecs de les concessions futures. Evidentment també l’haurà de complir el mateix consell per via directa.

El debat genera però una situació curiosa i és que la proposta fos debatuda i aprovada al consell d’alcaldes fa setmanes i que al ple arribi ja incorporada en una licitació que figura en l’ordre del dia de la mateixa sessió.

Aquesta vegada és un acord positiu i que ens alegra que aparegui, però no deixa de ser curiós que acabi tenint més pes el consell d’alcaldes, un òrgan consultiu, que el ple, un òrgan de govern.

 

Dins de Govern i Serveis generals es va presentar una sèrie de punts d’organització interna com són la modificació d’inventari i modificació de crèdits.

Pel que fa al punt Benestar social, educació i qualitat de vida es va portar la rectificació del contracte de transport escolar obligatori i no obligatori, que ja es va portar a ple el passat mes de maig, la pròrroga d’uns mesos i la nova licitació del SAD. Celebrem que s’incorpori algunes qüestions de clàusules socials per tal de millorar la situació dels i les treballadores i que hi hagi hagut un canvi a l’hora de fer la valoració econòmica, però creiem que encara hi havia camí per recórrer.

 

Finalment, pel que fa a les mocions, donem ple suport al Correllengua 2017, el nostre compromís – com explicita la moció- “per assolir la plena normalització del català arreu del territori i convertir-la en llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes”. Consultar moció.

La moció d’Entesa per tal de pressionar l’estat espanyol i fer pujar l’assignació als pressupostos destinada per a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d’igualtat també va rebre tot el nostre suport. Consultar moció.

Finalment la darrera moció va ser també d’Entesa a favor del projecte “Caravana. Abriendo fronteras” projecte que pretén visibilitzar les dificultats, especialment de les dones, a les que es troben les persones refugiades. Consultar moció.

 

El proper ple està previst pel 20 de setembre.