Breu del ple comarcal de novembre del 2017

El ple del consell comarcal ha estat posposat una setmana per tal de no coincidir amb el ple de presa de possessió de Terrassa. Per això va ser desplaçat de dijous 16 a ahir 23 de novembre.

El tema central d’aquest ple han estat els pressupostos, però no podem pas obviar que es tracta del primer ple després que el grup d’ERC deixés el govern i per tant aquest quedés en minoria.

Ens alegrem dels passos que algunes persones del PSC han pres a la comarca, exposant el 155 i el sosteniment d’aquest per part del PSOE com a gota que fa vessar el got. Agraïm els seus gestos com a mostra de respecte al poble català, especialment a Jordi Ballart.

Tot i que Ignasi Jiménez, president del consell comarcal, ha estat també una de les veus crítiques no podem obviar que el govern se segueix sustentant en el PSC. De la mateixa manera agraïm al grup d’ERC la coherència política que els ha fet donar el pas a sortir de govern.

Pel que fa als pressupostos del consell comarcal tot i que identifiquem una millora en la dotació de partides socials seguim observant moltes de les crítiques ja fèiem l’any passat. Per una banda agraïm l’esforç polític i tècnic de realitzar un pressupost sota l’estructura del Pla d’Actuació Comarcal, ja que fa molt més senzill entendre què està fent el consell, però també és cert que sense un creuament amb capítol 1, aquell que fa referència a les despeses de personal, es fa difícil poder fer-ne una lectura completa. Tot i que hi ha un augment molt gran en polítiques socials ens preocupa que aquestes segueixin essent, de forma majoritària, ajudes assistencialistes sense capacitat empoderadora. Ha de ser una virtut del consell poder traçar alternatives que li donin sentit de ser, més enllà d’una administració mitjancera de generalitat per a la concessió d’aquests ajuts. Trobem també a faltar que es prevegi en aquest pressupost l’estudi d’internalitzacions de serveis, ja que això ens porta a continuar amb aquells automatismes d’externalització i demostra manca de previsió per estudiar totes les opcions.

Entenem que s’està treballant en la línia correcta pel que fa a l’accés a la informació i que s’ha procurat que disposéssim de les dades el més aviat possible un cop estava tancada l’elaboració del pressupost. Se’ns dubte ha estat molt útil per a poder mirar-nos amb més temps que altres vegades, però segueix tractant-se d’una antelació informativa i no pas per recollir veritables canvis pressupostaris que poguéssim consensuar.  És per això que ens hem abstingut en el punt referent a l’aprovació de pressupostos de 2018.

Pel que fa a la plantilla de personal i la relació de llocs de treball ens alegrem que des del consell es treballi per tal d’anar regularitzant la situació del consell pel que fa a recursos humans, així com la consolidació de places a la plantilla.

Pel que fa al pas final per l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic dels serveis bàsics d’ajuda a domicili (SAD) seguim abstenint-nos. Tot i les millores en el plec de condicions ens sembla que cal seguir buscant alternatives a com es presta aquest servei, no només per part del consell sinó que entenem que és un problema global de moltes administracions. La informació pública referent a la licitació, així com la puntuació de l’única empresa presentada és consultable aquí.

Es va ratificar el decret de presidencia 235/2017 que aprova l’addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de treball Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Occidental en matèria de serveis socials.

També vam presentar la moció en solidaritat amb el cantat Elgio i en defensa de la llibertat d’expressió. Podeu llegir aquí la moció. Elgio és un raper sabadellenc de 22 anys al que la fiscalia acusa d’haver enaltit el terrorisme en les lletres de les seves cançons. I per nosaltres és essencial reivindicar la llibertat d’expressió com a dret humà fonamental. La moció va ser aprovada amb el suport d’Entesa, PDeCAT, PSC, ERC i CAV-CUP.

Com a darrer punt es va aprovar l’adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones que compartim tant pel contingut com pel to, especialment contundent aquest any.