El Pla de Mobilitat del Vallès, un Pla de mobilitat inversemblant

Les candidatures municipalistes a l’entorn de la CUP i les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) considerem que el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) no donarà resposta a les necessitats de la comarca i accentuarà els problemes ambientals en una situació d’emergència climàtica. 

Les presentacions del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) que van tenir lloc a Castellar del Vallès i a Les Franqueses del Vallès, en el marc del període d’al·legacions al Pla, han servit per poca cosa més que per fer una mínima exposició pública en sentit estricte i sense donar respostes a les inquietuds que el PEMV genera. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat el Pla sense comptar amb cap responsable polític, ni el Secretari d’Infraestructures de Mobilitat ni el Director General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, que haurien de respondre políticament.

Des de les CUP – CAV reivindiquem que l’actual fase d’al·legacions, oberta fins el 6 d’abril, ha de servir perquè la comarca i el seu teixit d’entitats socials i ambientals mostrin la seva discrepància i reclamin solucions reals a les necessitats de mobilitat que permetin millorar la qualitat ambiental de la comarca.

Malgrat la inversió majoritària del PEMV se centra en la xarxa ferroviària, el compliment d’aquestes inversions no presenta cap mena de credibilitat tant pels anys que fa que aquestes actuacions es prometen – més de 10 i en algun ja 20 anys-, com pel fet que el responsable de la seva execució és en la majoria dels casos el Ministerio. Se suma aquí que aquestes actuacions van acompanyades encara d’actuacions viàries significatives que segueixen afavorint el transport privat, mitjà amb més impacte ambiental i més excloent socialment.  

Cal que el Pla suposi un compromís efectiu amb el transport públic, no depenent d’unes inversions de l’Estat que mai han arribat. Cal que el Pla sigui realista i que aposti per una millor gestió de la mobilitat amb les infraestructures ja existents i més serveis de transport públic.

Durant el mes de març des de les candidatures municipalistes s’estudiarà la documentació del Pla per tal de poder no només criticar-ne les mancances sinó també posar sobre la taula propostes factibles, a l’alçada dels reptes actuals i que trenquin amb el model de transport privat contaminant clarament dominant en els desplaçaments al Vallès.

El Quart Cinturó segueix endavant amb l’impuls de la Generalitat

En diguin B-40, Ronda Vallès o “Ronda Nord dels sistemes urbans de Sabadell i Terrassa”, el cert és que la Generalitat segueix donant carta blanca al Quart Cinturó, demanant al Ministerio que el tiri endavant. Mentrestant el Ministerio segueix afirmant que el Quart Cinturó haurà de permetre canalitzar el trànsit de pas per als viatges de llarg recorregut i que en tot cas les diverses administracions ja tindran la oportunitat de presentar al·legacions. El Quart Cinturó se segueix presentant com a insignia del paradigma del vehicle privat. El PEMV és l’excusa, la cortina de fum, que permet a la Generalitat intentar legitimar una infraestructura que no hauria d’estar contemplada en el segle XXI, en un context d’emergència climàtica com és l’actual.

Uns resultats que no són creïbles.

Ja amb una primera mirada, les previsions dels efectes que el desenvolupament del PEMV tindrà sobre la mobilitat i sobre la contaminació no esdevenen creïbles. No hi ha actuacions suficients que facin suposar el balanç ambiental positiu que s’anuncia. Mentre es declara l’Emergència Climàtica des de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i els municipis, se segueixen alhora afavorint encara millores en la xarxa viària que fan encara més difícil complir amb els objectius de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’emissions de gasos contaminants.