Breu del ple comarcal de setembre

En el ple de setembre es va donar compte de diferents qüestions i creiem necessari destacar la creació, finalment, de la Comissió Ètica la qual té la responsabilitat de vetllar per la revisió del propi codi ètic i de fer informe davant possibles delictes de corrupció, prevaricació, tràfic d’influències, o d’altres – que consten al punt 5.7 apartat D del Codi Ètic- de consellers i conselleres.

Renunciar o cessar de forma immediata de tots els càrrecs electes davant un judici oral de la judicatura i previ informe de la Comissió Ètica per delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics, ja sigui per interès propi o per afavorir terceres persones, per delictes de racisme, de xenofòbia, de violència de gènere, d’homofòbia o d’altres contra els drets humans o contra el dret de les persones treballadores

Codi ètic del consell comarcal del Vallès Occidental

A més a més es va presentar els comptes del 2017, es va aprovar l’increment de les retribucions del personal per l’exercici de 2018 i resoldre un incident sobre el contracte del SAD pel que fa a la referència de sous a tenir en compte per la concessionària, a favor dels i les treballadores. 

Per qüestions de forma va quedar sobre la taula la moció donant suport a la FAPAC sobre la carta presentada a la conselleria d’educació respecte els menjadors escolars a la que evidentment donem tot el nostre suport. 

Carta FAPAC contra el Decret del servei de menjadors escolars a Catalunya.

Tal com assenyala la carta de la FAPAC compartim que l”externalització i privatització dels serveis, com el de menjadors escolars, no pot esdevenir sistemàtica, i tampoc respondre essencialment a criteris econòmics.