Residus: No hi caben més!

Interessant xerrada sobre la situació actual de la producció de residus a Catalunya i la nova aposta de l’administració per la seva incineració.
Òscar Pérez del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius ha fet una exposició força detallada de l’evolució en la producció de residus domèstics a catalunya i a l’àrea metropolitana que, lluny d’experimentar la reducció programada, ha continuat mantenint un creixement en totes les fraccions.

A més, les xifres han deixat al descobert que aquest augment en la producció de residus no ha estat acompanyat per un augment en la quantitat d’aquests que són recuperats i per tant, el que ha augmentat significativament ha estat l’abocament i la incineració.
A aquest últim punt hem dedicat un espai a part donat que els nous plans aprovats per l’agència catalana de residus i per l’àrea metropolitana obren la porta a la construcció una nova planta per incinerar unes 450.000 tones de residus a l’any amb els riscos per a la salut de les persones i per al medi ambient que suposa. Això sense comptar la proposta que altres residus siguin també incinerats amb l’eufemisme que seran substitutius de combustibles fòssils a la industria cimentera i de foneria.
Ha estat una sessió informativa molt important per poder fer front a la campanya que vindrà en favor de la incineració a travès del que anomenen “valorització enregètica” i que és el pas previ a que la planta prevista pugui caure més aprop nostre del que pensem.