Les CAV en suport de Kaosenla red

El portal d’informació alternativa Kaosenlared va patir el passat cap de setmana un atac de contingut feixista que va bloquejar la web.

Des de les Candidatures Alternatives del Vallès volem transmetre en aquest moment el nostre suport a un mitjà que treballa dia a dia, des de fa uns quants anys, per a que la versió de les coses dels que estem a baix surti d’entre la versió única dels mitjans de comunicació del sistema.

Restem disponibles per a qualsevol acció de suport més concreta que estigui al nostre abast com a organitzacions socials i polítiques i com a candidatures locals.