Les CAV denuncien el silenci del Consell Comarcal del Vallès Occidental sobre presumptes contractacions irregulars de personal

El passat dia 13 el conseller de les CAV J.M. Osuna va adreçar al ple del Consell comarcal un seguit de preguntes sobre les irregularitats que presumptament s’han produït durant anys en aquest organisme. Incomprensiblement, la presidenta del Consell, Pepita Pedraza, va ser incapaç de respondre cap d’aquestes preguntes i va derivar-ho a una resposta escrita que de moment no ha arribat.
Les preguntes de les CAV van ser les següents:
Contractació del gerent J.M. Piedrafita, investigada per un jutjat de Terrassa
Respecte el cas de la presumpta irregularitat en la contractació del senyor José Manuel Piedrafita volem preguntar si teniu coneixement d’alguna novetat del cas, en quina situació es troba el procés i quines han estat les accions preses pel Consell Comarcal fins a dia d’avui al respecte d’aquest cas.
Contractació d’una arquitecta del Consell Comarcal
Recentment també ha aparegut als mitjans de comunicació la sospita sobre la presumpta irregularitat en la contractació de l’arquitecta del Consell Comarcal. En aquest cas, segons les informacions publicades, s’apunta al Cap de Serveis Centrals, el senyor Lucio Gat, que presumptament no reuniria la categoria professional adequada per desenvolupar la funció de president del tribunal de selecció. Quina constància té el Consell Comarcal d’aquest cas? Quin és el seu posicionament? Ha pres algun tipus de mesures o decisions al respecte?
Contractació d’Adolfo Moreno, exsecretari de la FMC, com a personal eventual del Consell
Per últim, segons respostes d’aquest Consell Comarcal a unes preguntes formulades pel nostre grup sobre personal eventual i de confiança una de les persones que hi apareixen és el senyor Adolfo Moreno Sansano. Aquesta persona ha estat des de l’inici de legislatura fins el 10 de juliol de 2014, segons consta en la resposta, personal eventual en la funció d’assessor de suport extern, en matèries de serveis supramunicipals i mancomunació cobrant anualment 4.042,36€ bruts. Aquesta persona va ser destituïda justament quan va esclatar l’escàndol dels presumptes sobresous a la FMC i just quan també va ser destituït dels seus càrrecs allà. No obstant, aquesta persona portava un any i mig ja imputada (des de desembre de 2012) en el Cas Mercuri per delictes contra l’administració pública. És a dir, que durant aquest temps aquesta persona imputada ha estat fent tasques ni més ni menys que de personal de confiança cobrant. Per què es va mantenir aquesta persona imputada en el seu càrrec de personal de confiança? Troben ètic que una persona imputada desenvolupi tasques ni més ni menys que de personal de confiança en el Consell Comarcal? I com en les respostes ofertes a les nostres preguntes no queda clar hi tornem a insistir i a preguntar: quines són les tasques concretes que aquesta persona va realitzar? On podem veure que efectivament va complir amb aquestes tasques? Quina valoració fan de la feina realitzada per aquest senyor? Per últim, així, com altre personal de confiança s’ha anat renovant quan un altre plegava en aquest cas no ha estat així, per quina raó? Ja no s’ha trobat necessàries les tasques que aquesta persona teòricament desenvolupava? 
Les Candidatures Alternatives del Vallès denunciem el silenci dels òrgans de govern del Consell Comarcal al voltant d’aquestes contractacions irregulars que estan sent investigades pels jutjats de Terrassa. Considerem que és inaudit que la presidenta del Consell no tingui coneixement de l’estat processal en què es troben aquestes causes i és antidemocràtic ocultar informació als representants electes de la ciutadania.
Les CAV consideren que el Consell Comarcal era una peça més de l’entramat del bustisme, que entre altres fets investigats també en el Cas Mercuri, feia servir aquest organisme i els consorcis comarcals per col·locar personal afí amb finalitats partidistes.
El Vallès, 18 de març de 2015