Les CAV demanen dotar el Banc Dolent d’un parc d’habitatge social

Després del rescat a diferents entitats bancàries amb diner públic, l’Estat ha fet un pas més amb la creació del Banc Dolent, per salvar aquests bancs de la desastrosa situació que que es troben provocada per les polítiques especulatives i d’estafa. Conegut tècnicament com a SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), aquest banc comprarà a baix cost tots els habitatges procedents de promocions immobiliàries i execucions hipotecàries que no són rendibles pels bancs sanejats. L’objectiu és atreure nous inversors que comprin tots aquests actius tòxics per tornar a engegar la màquina de l’especulació immobiliària, a més de poder reflotar el valor dels bancs intervinguts al fer desaparèixer dels seus comptes de resultats totes aquestes inversions fallides. 
Una vegada més les polítiques del govern es centren a protegir i afavorir els més rics, mentre seguim ignorant les demandes de la immensa majoria de la població que reclama solucions valentes i urgents contra la difícil situació d’emergència en que es troben moltes famílies sense feina i sense poder afrontar el pagament del seu habitatge habitual.
És per aquest motiu que les Candidatures Alternatives del Vallès, presenten durant aquest mes de març als diferents plens municipals on tenim representació, una moció que reclama la creació d’un parc d’habitatge social amb els habitatges inclosos al SAREB. Per a poder-ho fer exigim que s’informi als municipis de quins immobles del seu terme municipal estan inclosos al SAREB, per tal de poder estudiar quins s’adeqüen per a ser utilitzats com habitatge social.
L’ACR de Rubí ja va donar suport a una moció similar presentada per socialistes, republicans i ecosocialistes al mes passat, mentre que a Badia, Castellar, Ripollet i Santa Perpètua es presentarà una moció per discutir al Ple, Barberà i Palau intentaran que algun partit amb representació la presenti, i Sabadell esperarà a superar la situació excepcional en que es troben a causa del Cas Mercuri. Així doncs a instàncies de les diferents candidatures de les CAV, durant els propers mesos es debatrà una moció on es demana territorialitzar la gestió del SAREB per fer-la més propera i transparent als ciutadans. Que com a mínim el 30% dels habitatges inclosos al SAREB siguin de lloguer social gestionats pels Ajuntaments, i que la resta es posin a disposició de la ciutadania a preus socials, accessibles i justos, donant prioritat a totes aquelles famílies desnonades. Entre d’altres mesures també demanem que tot el procés de compra dels actius per part del SAREB sigui el màxim de transparent, evitant la venda d’aquest patrimoni a fons especulatius a preus per sota del cost. I finalment exigim que el FROB (Fons de Recuperació Ordenada Bancària), obri una línia de crèdit social per a totes aquelles famílies amb risc de pèrdua del seu habitatge.
Amb totes aquestes propostes, des de les CAV no volem justificar ni aprovar la creació del Banc Dolent, si no que simplement intentem minimitzar tots els efectes perversos que pot suposar una mala gestió d’aquesta entitat. Una entitat que està sent finançada i gestionada per organismes públics que han de vetllar pel bé comú i la protecció i el servei a la ciutadania.