Les CAV contra la incineració

Davant les expectatives generades pel nou Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2012 que havia d’haver-se aprovat durant aquest mes de juny, però ha quedat aplaçat fins al juliol per la previsió que fa de la construcció d’una nova incineradora les Candidatures Alternatives del Vallès volem aixecar la veu en nom de totes les persones que estan en contra de la incineració dels residus.


Tot i els perills per a la salut de les persones i el medi ambient que presenta la incineració, les prioritats d’aquest nou programa es centren en aquest sistema finalista, amb l’objectiu d’arribar a prescindir dels abocadors com a sistema de tractament final. Cal recordar que el PMGRM preveu:

  • La construcció d’una nova incineradora de 450.000 tn/any de capacitat
  • L’adaptació de la incineradora de Sant Adrià per adequar la capacitat de tractament (300.000tn/any) i l’eficiència energètica
  • Destinar residus “preparats” pels ecoparcs a cremar a cimenteres com a substituts de combustibles convencionals.
  • Construir un nou abocador de 1.800.000m3,
  • Construir un nou ecoparc de 180.000 tn

En canvi, des de les Candidatures Alternatives del Vallès creiem en la necessitat de provocar un canvi de model global respecte la minimització de residus que la nostra societat genera i en la necessitat de cercar un equilibri real entre economia, medi ambient i persones.
És per tot això que les diverses candidatures que formem part de les CAV portarem el tema als ajuntaments durant aquest mes de juny. A Sabadell, a Rubí, a Barberà, a Ripollet, a Cerdanyola, a Castellar, a Badia i potser a altres municipis es discutirà de la perillositat de la incineració dels residus i del perill que en aquest sentit representa el Pla Metropolità de Gestió de Residus Municipals. I és que aquest pla pot afectar a alguna d’aquestes localitats del Vallès atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana (EMSHTR) han signat recentment un conveni de col·laboració que preveu la possibilitat d’intercanviar gestió de residus de l’àrea metropolitana i del Vallès i que pot portar a la construcció de la nova incineradora en terrenys del Vallès Occidental, fins i tot al Parc en construcció a Sant Pau de Riu Sec, Sabadell o a terrenys situats entre Rubí i Castellbisbal.
Val a dir que el nostre plantejament no és que els municipis es posicionin contra la instal·lació d’una incineradora al seu terme, sinó que ho facin contra la incineració de residus, de forma directa o indirecta com a substituts de combustibles en certes indústries. No es tracta d’on s’instal·la, es tracta de si s’instal·la o no, de si apostem per cremar i contaminar o apostem pel reciclatge i la recollida selectiva de qualitat.