Les CAV contra la corrupció política

Durant aquests últims mesos s’han fet públics al nostre País i a l’Estat diferents casos de presumpta corrupció que impliquen a polítics de tot tipus de partits i càrrecs públics de tots els estaments. Ajuntaments, Generalitat, Govern Central i d’altres organismes es veuen esquitxats una vegada més per les males pràctiques d’uns governants que aprofiten el seu càrrec per a benefici propi o del seu partit, cometent delictes i traint la confiança dipositada en ells per part de la ciutadania i oblidant l’autèntica i única finalitat de la política que és vetllar pel bé comú i el servei a les persones.
Des de les Candidatures Alternatives del Vallès condemnem enèrgicament totes aquestes males pràctiques, el tràfic d’influències i qualsevol tipus de corrupció, ja que no només provoquen greus perjudicis a la ciutadania, si no que malmeten la imatge que els ciutadans tenen de la política, quan ara més que mai, cal que tots ens impliquem per fer front a la greu situació que estem vivint.
És només amb la implicació i la participació de tots els ciutadans que podrem fer front a aquesta xacra i podrem també superar l’actual situació d’injustícia que estem patint. És per aquest motiu que des de les CAV ens hem dotat des dels nostres inicis amb mecanismes per evitar aquest tipus de comportament, alhora que sempre ens hem organitzar en assemblees obertes on tothom pot venir a participar, treballar i opinar sobre les qüestions que ens afecten a tots.
Des de les CAV evitem la professionalització de la política, limitant el nombre de mandats, promovent la rotació en els càrrecs i limitant el sou dels càrrecs o no cobrant en la majoria dels cassos. Defensem la política com un servei a la comunitat que s’ha d’exercir des de l’honestedat, l’ètica i la vocació de servei.
Des de les Candidatures Alternatives del Vallès condemnem qualsevol tipus de corrupció i considerem que uns fets tant greus com els que estan apareixent els últims dies, justifiquen plenament que els càrrecs electes, els càrrecs de confiança i els funcionaris que resultin imputats, siguin separats dels seus càrrecs en el govern i l’administració, en pro de reparar mínimament la credibilitat ciutadana respecte a les institucions públiques.