Les CAV contra el PMGRM

Des de les Candidatures Alternatives del Vallès hem donat suport a les alegacions contra el Pla Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) presentades per la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus.

Ja al mes de juny i davant les expectatives generades pel nou Programa per la previsió que fa de la construcció d’una nova incineradora les Candidatures Alternatives del Vallès vam aixecar la veu en nom de totes les persones que estan en contra de la incineració dels residus amb mocions als plens municipals als que hi som presents. I és que tot i els perills per a la salut de les persones i el medi ambient que presenta la incineració, les prioritats d’aquest nou programa es centren en aquest sistema finalista, amb l’objectiu d’arribar a prescindir dels abocadors com a sistema de tractament final. Cal recordar que el PMGRM preveu:
• la construcció d’una nova incineradora de 450.000 tn/any de capacitat
• l’adaptació de la incineradora de Sant Adrià per adequar la capacitat de tractament (300.000tn/any) i l’eficiència energètica
• destinar residus “preparats” pels ecoparcs a cremar a cimenteres com a substituts de combustibles convencionals.
• construir un nou abocador de 1.800.000m3
• construir un nou ecoparc de 180.000 tn
En canvi, des de les Candidatures Alternatives del Vallès creiem en la necessitat de provocar un canvi de model global respecte la minimització de residus que la nostra societat genera i en la necessitat de cercar un equilibri real entre economia, medi ambient i persones.
A més, cal recordar que aquest Programa, tot i ser metropolità de Barcelona, pot afectar a alguna de les localitats del Vallès atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana (EMSHTR) han signat recentment un conveni de col·laboració que preveu la possibilitat d’intercanviar gestió de residus de l’àrea metropolitana i del Vallès i que pot portar a la construcció de la nova incineradora en terrenys del Vallès Occidental, fins i tot al Parc en construcció a Sant Pau de Riu Sec, Sabadell o a terrenys situats entre Rubí i Castellbisbal.
Ja al juny el nostre plantejament no va ser que els municipis es posicionessin contra la instal·lació d’una incineradora al seu terme, sinó que ho fesin contra la incineració de residus, de forma directa o indirecta com a substituts de combustibles en certes indústries. No es tracta d’on s’instal·la, es tracta de si s’instal·la o no, de si apostem per cremar i contaminar o apostem pel reciclatge i la recollida selectiva de qualitat.
Ara, un cop aprovat, el nou PMGRM 2009 – 2016 pot suposar un pas enrere per una gestió sostenible dels residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que renuncia en els fets a aplicar un model que es basi en la reducció i recuperació dels residus a partir de la recollida selectiva en origen, donat que es recull selectivament poc i malament, i donada la dificultat de trobar nous espais d’activitats extractives per convertir-los en abocadors. Així, aquest PMGRM suposa perdre de nou una oportunitat de posar en pràctica una política de gestió dels residus amb veritables criteris de sostenibilitat, ja que no només no resol els greus problemes ambientals, sanitaris, socials i econòmics que comporta d’escassa recuperació de residus metropolitans, sinó que pot agreujar-los.
Per tant, igual que fan des de la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus, emplacem a les administracions competents a que promoguin un ampli debat social i de participació real en cada municipi de l’Àrea Metropolitana sobre les mesures preventives i prioritàries que hauria de contenir aquest PMGRM 2009 – 2016. i hem demanat als ajuntaments on tenim representació que presentin alegacions al Programa en la mateixa línia.