Les Candidatures Alternatives del Vallès presenten a tots els pobles mocions per prevenir desnonaments a nivell local

Les Candidatures Alternatives del Vallès responen davant de les execucions hipotecàries diàries (entre 40.000 i 50.000 els anys 2011 i 2012 segons dades del Consell General del Poder Judicial) i insten des dels municipis a aprovar una moratòria o implementar mesures necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies que es troben en una situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària.

Davant dels milers de desnonaments que s’estan produint la coalició demana un seguiment municipal (a través d’Oficines Locals d’Habitatge, taules d’emergència social i consistori) incloent els processos d’execució. Un altre dels aspectes que es demanen és el reforç de la coordinació entre serveis d’habitatge i serveis socials dels ajuntaments per oferir acompanyament i assessorament legal a famílies afectades i establir un protocol d’urgència per tal de trobar solucions per a cada cas.

Les CAV declaren inadmissible que en un Estat social i democràtic de dret totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre els col·lectius més vulnerables i que, en canvi, les entitats financeres no assumeixin cap responsabilitat , al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals.