Juan Antonio Pérez substitueix Jacint Padró com a conseller comarcal de les CAV

El relleu, previst des de l’inici de la present legislatura, s’emmarca en el compromís de rotació de càrrecs que preveuen els codis ètics de les CAV

El regidor de l’AEB de Badia del Vallès substituirà Jacint Padró, del COP-CpR de Ripollet a l’ascó de Conseller Comarcal aconseguit per les Candidatures Alternatives del Vallès a les últimes eleccions municipals en que vuit candidatures locals van concòrrer conjuntament sota una coalició electoral independent dels partits polítics nacionals.

Les CAV consideren que la rotació de càrrecs és un aspecte important a tenir en compte per tal d’evitar la professionalització de la política i que aquesta sigui concebuda com un servei a la comunitat. En aquest sentit està recollida en el seu codi ètic i es practica de manera habitual en totes les candidatures que formen part de les CAV. De tota manera, a partir d’aquest relleu, les CAV es plantegen fer un relleu cada sis mesos en el seu conseller comarcal fins a final de legislatura, accelerant així els relleus previstos inicialment. Amb aquest gest les CAV volen denunciar que els Consells Comarcals són institucions buides de competències, creades a partir d’un interès polític i no de les necessitats de la ciutadania.
Els Consells Comarcals, tot i ser una bona idea teòrica, no tenen recursos propis, tots els són transferits per la Generalitat, però en canvi sí que generen una elevada despesa que corre a càrrec dels impostos que paguem tots els ciutadans. Actualment gestionen ben poques competències, no sempre de manera eficient i de vegades de manera simbòlica. Tot plegat suposa una elevada càrrega pressupostària per les despeses de personal i infraestructures que suposen, per les assignacions als consellers, que mai no són nominals i que suposen sobresous lliures d’impostos. Cal veure els Consells Comarcals més com a entitats polítiques al servei dels professionals de la política que els permeten aquests sobresous, que com a institucions que responguin al servei i al interès dels ciutadans. Sovint també esdevenen llocs de treball per a persones properes als partits que els governen quan aquests han de deixar un càrrec i necessiten un lloc per a no fer el que caldria, tornar a la seva professió.
Per les CAV només caldria fer una enquesta entre la ciutadania del Vallès preguntant què és i què fa el Consell Comarcal? De ben segur la immensa majoria dels ciutadans respondrien que no ho saben. I no ho saben perquè fa ben poca cosa, més enllà d’assegurar els sobresous lliures d’impostos als qui fan de la política la seva professió, d’ocupar un bon nombre de personal i de generar unes importants despeses que paguem entre tots i totes.