El Compromís tornem a proposar la creació d’un Observatori Antifrau municipal.

Davant les informacions de les darreres setmanes que s’inculpen delictes a polítics i tècnics de la ciutat, volem tornar a posar sobre la taula la creació d’un Observatori Antifrau a Cerdanyola que vetlli per l’ús ètic i transparent dels recursos públics. 

La creació d’un Observatori Antifrau va ser una de les propostes que a principis de 2011 feia Compromís per crear un ens municipal amb capacitat de fiscalitzar i donar total transparència a l’acció de govern. 

Malauradament, i després que el govern de PSC i ICV durant els darrers anys hagi estat amagant informació a la ciutadania quan incomplia la llei, com presuntament va fer amb l’Altis i l’any 2012 amb un pressupost aprovat il·legalment, no hi ha hagut cap voluntat per part dels partits del govern d’introduir mesures que garanteixin la transparència (més aviat al contrari), tampoc pel que fa a l’ús que en fan les empreses privades contractades pel govern de Cerdanyola i que fan ús d’aquests diners públics. 

És per aquests motius, per citar-ne alguns dels més importants, que volem tornar a posar sobre la taula la necessitat de la creació d’un Observatori Antifrau. Aquest nou ens municipal es dotaria amb el reglament i l’estructura que es consideri per al seu funcionament i tindria entre alguns objectius principals els següents exemples: 

-Fiscalitzar les despeses de l’Ajuntament i l’empresa municipal tenint accés immediat a la informació. 

-Rebre denúncies de la ciutadania i donar-hi resposta. 

-Anar a judici en cas que hi hagi indicis de conductes greus. 

-Redactar un informe periòdic sobre el grau de transparència municipal. 

 En cas que el govern no anunciï la creació d’aquest observatori, el Compromís engegarà el funcionament d’aquest nou ens en cas de guanyar les eleccions del proper mes de maig.