Construïm Alternatives seguirà com una coordinadora d’assemblees polítiques territorials

En la III Trobada celebrada a Santa Coloma de Gramenet, s’acorda replantejar el projecte, per tal de donar un sentit pràctic a les assemblees territorials que hi participen.

Unes 40 persones representants de diferents assemblees polítiques de tota l’àrea metropolitana, s’han reunit novament per seguir treballant en el projecte de Construïm Alternatives.
Després d’una presentació per part de l’Auditoria Ciutadana del Deute de Barcelona, sobre com seran els pressupostos de la Generalitat pel 2014, i quines conseqüències poden tenir, s’ha realitzat un debat per definir el futur del moviment Construïm Alternatives.
En la presentació de l’Auditoria s’ha destacat l’enorme afectació que provoca sobre els pressupostos l’endeutament de la Generalitat, i sobretot el pagament dels interessos que genera aquest deute. Hem pogut constatar com el nivell d’endeutament públic ha anat augmentant any rere any, malgrat les enormes retallades que tenien com a excusa la reducció del dèficit i del deute. Si seguim amb aquest model econòmic i prioritzant el pagament del deute, no només seguirem augmentant el nostre nivell d’endeutament, sinó que seguirem patint retallades i perdent més drets, a favor dels interessos dels grans poders financers. Des de les diferents assemblees locals, ens hem compromès a treballar des dels nostres municipis per tal d’acabar amb el pagament del deute en els nostres ajuntaments, com un primer pas per iniciar el procés de canvi cap a un nou model econòmic més just i sostenible.
En la segona part de la jornada, s’ha debatut sobre el futur del Construïm Alternatives, a partir de l’exposició de les dificultats amb que s’ha anat trobant el procés des del seu naixement a l’abril d’aquest any. Després de diverses intervencions i un intens debat, s’ha arribat a un consens, resumit en sis punts.
– Continuar amb el Construïm Alternatives com una coordinació d’assemblees polítiques territorials. Aquesta coordinació estarà oberta a qualsevol assemblea o projecte que estigui treballant per fer realitat alternatives al sistema, i tingui interès en col·laborar i coordinar-se amb d’altres realitats similars.
– Crear un grup de coordinació obert, que es reunirà amb una periodicitat que anirà determinada pels seus integrants. En un inici estarà format per com a mínim un representant de les assemblees presents a la trobada.
– Confeccionar un mapa d’alternatives. Aquest projecte es treballarà en una nova comissió, i buscarà conèixer les diferents alternatives existents al territori, per tal d’ampliar la coordinació entre elles, i poder conèixer noves realitats i projectes.
– Coordinar una acció conjunta en un futur no molt llunyà i que s’haurà de concretar en funció de les possibilitats dels integrants de la coordinació.
– Estendre la idea del Construïm Alternatives a més assemblees i projectes similars existents al territori, amb la intenció d’ampliar la coordinació entre elles.
– Convocar una reunió amb la CUP-AE, per tal de buscar la forma de coordinar-nos i relacionar-nos, a partir del diàleg, el consens , la col·laboració i suma d’esforços.
Amb aquests acords, el projecte de Construïm Alternatives espera oferir una bona eina de treball a les diferents assemblees polítiques del territori, i contribuir a generar alternatives reals al sistema.
Des de les Candidatures Alternatives del Vallès, celebrem els acords aconseguits, i treballarem per tal d’aconseguir crear noves alternatives i una bona coordinació i col·laboració entre elles.